Veterán cup 2017

Video zlosovania do skupín tu>>
ROZPIS:
Sobota 1. 7. 2017
zápas skupina čas domáci hostia
1. A 10:00 IBK PPaZ (SVK) ŠK 98 Pruské (SVK)
2. B 10:45 FBK Harvard (SVK) Bypasss Púchov (SVK)
3. A 11:30 Forever Young (SVK) Uragán Senica (SVK)
4. B 12:15 Bypasss Púchov (SVK) GÓRALE NOWY TARG (PL)
5. A 13:00 Forever Young (SVK) ŠK 98 Pruské (SVK)
6. B 13:45 FBK Harvard (SVK) GÓRALE NOWY TARG (PL)
7. A 14:30 Forever Young (SVK) IBK PPaZ (SVK)
8. A 15:15 Uragán Senica (SVK) ŠK 98 Pruské (SVK)
Nedeľa 2. 7. 2017
A 10:00 Uragán Senica (SVK) IBK PPaZ (SVK)
9. o 5. m 11:00 A 3 B 3
10. SF 1 11:45 A 1 B 2
11. SF 2 12:30 B 1 A 2
12. o 3. m 13:15 porazený SF 1 porazený SF 2
13. Finále 14:00 víťaz SF 1 víťaz SF 2
Vyhodnotenie, ceremoniál.
Skupina A Skupina B
1.  Forever Young (SVK) 1. FBK Harvard (SVK)
2. Uragán Senica (SVK) 2. Bypasss Púchov (SVK)
3. ŠK 98 Pruské (SVK) 3. GÓRALE NOWY TARG (PL)
4. IBK PPaZ (SVK)
TABUĽKY:
 Skupina A A1 A2 A3 A4 skóre body poradie
A1  Skupina A  :  :  : :
A2  :  Skupina A  :  : :
A3  :  : Skupina A  : :
A4  :  :  : Skupina A :
 Skupina B B1 B2 B3 skóre body poradie
B1  Skupina B  :  : :
B2  :  Skupina B  : :
B3  :  :  Skupina B :
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Názov súťaže: VETERÁN CUP 2016 (5. ročník)
Organizátor: FBK Tvrdošín

Turnaj je určený pre veteránov 30+
TERMÍN A MIESTO KONANIA
Otvorené majstrovstvá veteránov sa uskutočnia v termíne 1 – 2. júla 2017 (Sobota – Nedeľa) v športovej hale v Tvrdošíne. V prípade menšieho počtu tímov ako 12 sa bude hrať len Sobota – Nedeľa.
VEKOVÁ KATEGÓRIA
Veteráni 30+ (rok nar. 1987 a starší)
Registrovaní aj neregistrovaní hráči florbalu. Výnimka pre 1 hráča (rok nar. 1988) + Brankár starší ako 18 rokov. Ženy, rok narodenia 1992 a staršie.
Uzávierka prihlášok: 31.5.2017
ŠTARTOVNÉ
Štartovné na tím je : 130 euro – uhradiť do 5.6.2016
Zaplatiť na číslo účtu Slovenská sporiteľňa – 5047427987/0900
Variabilný symbol pre platbu nájdete v sekcii prihlásené tímy.
Do poznámky napísať názov tímu.
IBAN: SK8609000000005047427987
SWIFT: GIBASKBX
NÁRAMOK:
Každý hráč/ka si musí zakúpiť majstrovský náramok. Bez náramku nie je možné vstúpiť na hraciu plochu. Vlastník náramku si bude môcť počas turnaja uplatniť rôzne zľavy a výhody, ktoré budeme postupne zverejňovať. Cena náramku: 3€
POISTENIE A ZODPOVEDNOSŤ
Účastníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a individuálne poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si preukaz poistenca, pre prípadné zranenie. Organizátor turnaja nezodpovedá za akékoľvek osobné zranenia, krádeže, nehody , ku ktorým dôjde v rámci turnaja alebo v súvislosti s ním. Pre hráčov je zabezpečený sprievodný program.
DOPRAVA
Dopravu do miesta konania podujatia a späť si zabezpečujú a hradia účastníci podujatia.
HRACÍ ČAS
Hrá sa 2×15 min. Zápasy vo všetkých kategóriách sa hrajú na hrubý čas. Od vyraďovacích bojov (play off) sa hrá 2x20min a posledné 3 minúty na čistý čas. (Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu hracej doby v závislosti na počte účastníkov)
PRAVIDLÁ
Turnaj sa bude hrať podľa pravidiel Medzinárodnej florbalovej federácie IFF s nasledujúcimi výnimkami: Time out nie je povolený v zápasoch základných skupín.
ROZHODCOVIA
Rozhodcovia iba s platnou licenciou.
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Tím (družstvo) v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu svojho zdravia od okamihu odchodu na turnaj až po ich návrat. Zároveň účastníci budú rešpektovať v plnej miere pokyny organizátorov.
VYHODNOTENIE POSTUPU
Základná skupina:
Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, remíza 1 a porážka 0 bodov.
Ak získajú dva alebo viac tímov po zápasoch skupín rovnaký počet bodov, potom o ďalšom postupe resp. poradí rozhoduje:
– počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
– rozdiel skóre vo vzájomnom zápase
– celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
– celkový rozdiel skóre
– celkový počet vstrelených gólov
– los
Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:
– séria 3 trestných nájazdov
– séria 1 trestného nájazdu (náhla smrť)
PROTESTY
Prípadný protest musí byť predaný v písomnej forme JURY turnaja, alebo vedúcemu haly najneskôr do 15 minút po skončení zápasu. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné.
SÚPISKA HRÁČOV

Každý tím musí najneskôr do začiatku turnaja poslať vyplnenú súpisku. Počas priebehu turnaja už nie je možné súpisku dopĺňať.
ZÁPIS O ZÁPASE
Zápis o zápase je nutné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom a predať ku stolíku zapisovateľov najneskôr 20 minút pred začiatkom každého zápasu. Formuláre budú k dispozícii počas registrácie.
ČAKACIA DOBA
Maximálna čakacia doba je 10 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech meškajúceho tímu. V prípade dvoch kontumácií v prípade meškania tímu bude dané družstvo z turnaja vylúčené a výsledky anulované.
ŠTART HRÁČA
Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.
VYLOÚČENIE HRÁČA
ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu, ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas a udelenie ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja.
FARBA DRESOV
V prípade rovnakej farby dresov sa musí družstvo uvedené v zápise ako hosťujúce preobliecť do sady inej farby. (rozlišovacie tričá)
PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA
Rozcvičenie pred zápasom nemôže prebiehať na ihrisku, ale iba mimo halu alebo v priľahlých priestoroch.
ŠATNE
Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v hale budú používané šatne len ako prechodné. Po prezlečení pred zápasom je nutné, aby si tím odniesol všetky osobné veci na ihrisko. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.
ROZPIS ZÁPASOV
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa daná zmena týka.
OCENENIE
Ocenené budú prvé 3 tímy – pohár, medaila, diplom a súčasne bude vyhlásený najlepší strelec, najlepší brankár a najproduktívnejší hráč. Predanie ocenení prebehne bezprostredne po skončení turnaja.
Víťaz turnaja má štartovné na budúci rok zdarma. (Podmienka udelenia ceny je min osem prihlásených tímov).