Propozície

11. ROČNÍK MEZINÁRODNÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJA TS CUP 2017
TERMÍN:  2.6. – 4.6.2017 (Piatok – Nedeľa)
KATEGÓRIA: Muži, Amatéri

KATEGÓRIE
Muži (5+1): bez obmedzenia
Amatéri (4+1): kategória iba pre:

Slovensko: Nesmú sa zúčastniť hráči klubov hrajúcich Slovenskú extraligu.  Hráči 1. a nižšej Slovenskej ligy môžu v tejto kategórii nastúpiť. (povolená je jedna výnimka pre Extraligového hráča)

Česko: Nesmú sa zúčastniť hráči klubov hrajúcich celoštátnu súťaž. (povolená jedna výnimka)

Záujemcov z iných krajín budeme riešiť po dohovore individuálne.
Uzávierka prihlášok 1.5.2017

V každom tíme musí byť jedna plnoletá osoba. Min. vek hráča je 16 rokov v deň začatia turnaja.
ŠTARTOVNÉ
Muži a Amatéri: 130 euro – uhradiť do 1.5.2017
Zaplatiť na číslo účtu Slovenská sporiteľňa – 5047427987/0900
Variabilný symbol pre platbu nájdete v stĺpci „prihlásené tímy“.
Do poznámky napísať názov tímu.
IBAN: SK8609000000005047427987
SWIFT: GIBASKBX

V prípade odhlásenia tímu po 1.5.2017 sa štartovné nevracia.
NÁRAMOK:
Každý hráč si musí zakúpiť turnajový náramok. Bez náramku nie je možné vstúpiť na hraciu plochu. Vlastník náramku si bude môcť počas turnaja uplatniť rôzne zľavy a výhody, ktoré budeme postupne zverejňovať.
cena: 3€
HRACÍ ČAS
2×15 min – muži, 2x14min – amatéri. Zápasy v oboch kategóriách sa hrajú na hrubý čas. Od vyraďovacích bojov sa hrajú posledné 3 minúty na čistý čas. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v závislosti od počtu prihlásených tímov.
PRAVIDLÁ
Turnaj sa bude hrať podľa pravidiel Medzinárodnej florbalovej federácie IFF s nasledujúcimi výnimkami: Time out nie je povolený v zápasoch základných skupín. V kategórii amatérov sa bude hrať systémom 4+1.
ROZHODCOVIA
Rozhodcovia iba s platnou licenciou.
POISTENIE:
Všetci účastníci turnaja štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pre prípad zranenia doporučujeme mať kartičku poistenca.
VYHODNOTENIE POSTUPU
Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, remíza 1 a porážka 0 bodov.
Ak získajú dva alebo viac tímov po zápasoch skupín rovnaký počet bodov, potom o ďalšom postupe resp. poradí rozhoduje:
– počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
– rozdiel skóre vo vzájomnom zápase
– celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
– celkový rozdiel skóre
– celkový počet vstrelených gólov
– los
Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:
– séria 3 trestných nájazdov
– séria 1 trestného nájazdu (náhla smrť)
PROTESTY
Prípadný protest musí byť predaný v písomnej forme JURY turnaja alebo vedúcemu haly najneskôr 15 minút po skončení zápasu. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné.

SÚPISKA HRÁČOV
Každý tím musí najneskôr do začiatku turnaja poslať vyplnenú súpisku. Počas priebehu turnaja už nie je možné súpisku dopĺňať.
ZÁPIS O ZÁPASE
Zápis o zápase je nutné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom a predať ku stolíku zapisovateľov najneskôr 15 minút pred začiatkom každého zápasu . Formuláre budú k dispozícii počas registrácie.
ČAKACIA DOBA
Maximálna čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech meškajúceho tímu. V prípade dvoch kontumácií v prípade meškania tímu bude dané družstvo z turnaja vylúčené a výsledky a výsledky anulované.

ŠTART HRÁČA
Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.

VYLOÚČENIE HRÁČA
ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu, ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas a udelenie ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja.

FARBA DRESOV
V prípade rovnakej farby dresov sa musí družstvo uvedené v zápise ako hosťujúce preobliecť do sady inej farby.

PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA
Rozcvičenie pred zápasom nemôže prebiehať na ihrisku, ale iba mimo halu alebo v priľahlých priestoroch.
ŠATNE
Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v hale budú používané šatne len ako prechodné. Po prezlečení pred zápasom je nutné, aby si tím odniesol všetky osobné veci na ihrisko. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.

ROZPIS ZÁPASOV
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa daná zmena týka.

OCENENIE
Ocenené budú prvé 3 tímy – diplomy a súčasne bude vyhlásený najlepší strelec, najlepší brankár a najproduktívnejší hráč. Predanie ocenení prebehne bezprostredne po skončení turnaja.

Víťazi oboch kategórií získavajú finančnú odmenu 200€.